Liten kommun med stora ambitioner
I Älmhults kommun bor ca 15 600 invånare, men Lena Fransson, kommunchef, väljer att se Älmhult som en ”liten småstad”. Inte minst med tanke på sammansättningen av företag inom olika branscher.
- IKEA är förstås störst, men även inom tillverkningsindustri och elektronik finns ovanligt många medelstora företag för en så liten kommun, förklarar Lena.
Kommunens framväxt startade faktiskt långt innan Ingvar Kamprad beslutade sig för att möblera folkhemmet. Carl von Linné gjorde exempelvis sina första upptäckter i trädgården i Råshult, och resten är ju historia. När sedan en sträckning av södra stambanan på 1860-talet drogs genom Älmhult kom utvecklingen i centralorten igång ordentligt, med både handel och företagande.
- Idag är Älmhult den självklara centralorten i kommunen, men till stor del är vi en landsbygdskommun med mindre samhällen, säger Lena.
Älmhults kommun har runt 1 500 anställda i sin verksamhet, medan IKEA sysselsätter närmare 4 000 människor i Älmhult. Många av dessa kommer utifrån, även från andra länder. Samhällets och näringslivets utveckling kräver god planering från kommunen avseende barnomsorg, skola och boende. Samverkan mellan kommun och näringsliv är också väl utvecklad i kommunen.
- För att fortsätta locka entreprenörer och anställda till Älmhult måste vi hela tiden utveckla samhället, inte minst skapa förutsättningar för bra bostadsbyggande, konstaterar Lena.

Vid sidan av möbeljätten finns framstående företag i andra branscher. Exempel på världsledande företag finns inom containerliftstillverkning och produktion av de jättelika vävmaskiner som används inom pappersindustrin.
- Det är viktigt att flera nischer är representerade inom industrin och näringslivet, där IKEA utgör ett slags nav, menar Lena.
För att ytterligare stärka Älmhult som företagarkommun har en näringsutvecklare anställts, som ska fortsätta arbetet med att skapa bra förutsättningar för nyetablering för entreprenörer.
- En expansiv kommun som vår måste ta tillvara alla möjligheter för nya aktörer och skapa bra boendemiljöer för deras anställda, understryker Lena.

Älmhults Kommun

Bransch:
Organisation

Telefon: 0476-550 70


Email:
lena.fransson@almhult.se

Hemsida:
www.almhult.se

Adress:
Älmhults Kommun
Box 50756
20271 Malmö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN